Drottningen och Prinsessan Madeleine på digitalt besök med Childhood

Torsdagen den 29 april genomförde Drottningen och Prinsessan Madeleine ett digitalt besök till familjecentret Philisa Abafazi Bethu i Kapstaden, Sydafrika. Centret är ett av flera som får stöd av World Childhood Foundation.

Digitalt möte med familjecentret Philisa Abafazi Bethu i Kapstaden, Sydafrika.

Digitalt möte med familjecentret Philisa Abafazi Bethu i Kapstaden, Sydafrika. Foto: Kungl. Hovstaterna

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Organisationen arbetar utifrån visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och alla former av våld.

Childhood stöttar projekt runt om i världen, ett av dessa är familjecentret Philisa Abafazi Bethu i Lavender Hill utanför Kapstaden. Vid dagens digitala möte träffade Drottningen och Prinsessan Madeleine, tillsammans med Childhoods styrelse, centrets grundare Lucinda Evans. I sin verksamhet hjälper Lucinda Evans övergivna barn, misshandlade kvinnor samt barn som utsatts för sexuella övergrepp.

År 2019 besökte Drottningen Lucinda Evans på plats i Lavender Hill, då bedrevs verksamheten från Lucindas bakgård. I dag fick Drottningen och Prinsessan Madeleine information om hur projektet växt samt om familjecentrets nya lokaler, som byggts med stöd från Childhood.

Drottningen tillsammans med Lucinda Evans år 2019 vid ett besök på Childhoods projekt Philisa Abufazi Bethu.

Drottningen tillsammans med Lucinda Evans år 2019 vid ett besök på Childhoods projekt Philisa Abufazi Bethu. Foto: World Childhood Foundation

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Sedan 2016 är Prinsessan Madeleine medlem i Childhoods svenska styrelse och hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete.