Kronprinsessan vid Nobel Prize Summit

Tisdagen den 27 april deltog Kronprinsessan i den vetenskapliga sessionen av Nobel Prize Summit: Our planet, Our future.

Årets Nobel Prize Summit äger rum helt digitalt och Kronprinsessans tal sändes direkt från Aula Magna på Stockholms universitet.

Årets Nobel Prize Summit äger rum helt digitalt och Kronprinsessans tal sändes direkt från Aula Magna på Stockholms universitet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Professor Göran K Hansson, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, inledde den vetenskapliga sessionen vid mötet genom att hälsa alla välkomna.

Därefter inledningstalade Kronprinsessan. I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

We are now at a moment in time where humanity has become the dominant force of change on planet Earth – causing increasing turbulence in our biosphere.

That can be a frightening thought.

However, we can also choose to see it from the opposite angle: humankind is at the steering wheel of our planet. We have science. We have technology. We have an interconnected global economy.

And that means we have a choice.

H.K.H. Kronprinsessan

Professor Carl Folke, föreståndare vid Beijerinstitutet, Kungl. Vetenskapsakademin, höll sedan huvudanförandet där han presenterade budskapen i det white paper 'Our future in the Anthroposcene Biosphere' som ligger till grund för mötet, och som skrivits under ledning av professor Carl Folke.

Därefter följde anföranden, panelsamtal samt en summering där mötets styrgrupp presenterade en handlingsplan framåt.
Läs summeringen av mötets rekommendationer.

Fokus under tisdagen var bland annat stora transformativa hållbarhetsförändringar och betydelsen av ledarskap.

Om Noble Prize Summit

Nobel Prize Summit äger rum, helt virtuellt på grund av den rådande covid-19-pandemin, den 26-28 april.

Nobelstiftelsen är värd för the Nobel Prize Summit, som organiseras av the National Academy of Sciences, USA, i partnerskap med the Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Stockholm Resilience Centre/Beijer Institute.

Som en del av denna Summit arrangeras en vetenskaplig session under ledning av Stockholm Resilience Centre/Beijerinstitutet. I detta möte träffas Nobelpristagare och inbjudna vetenskapliga experter för att, utifrån den senaste kunskapen om hur människan formar vår planet, belysa vad det innebär i detta kritiska skede av mänsklighetens utveckling och för vägar framåt mot en hållbar framtid inom planetens gränser. Till grund för den vetenskapliga sessionen finns ett White Paper som skrivits under ledning av professor Carl Folke.

Läs mer om Noble Prize Summit: Our, planet, Our future

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens webbplats samt hos FN.