Prins Daniel skickade en hälsning till Svensk Basket

I samband med Svenska Basketbollförbundets evenemang Basketforum den 24 april skickade Prins Daniel en digital hälsning.

Prins Daniel skickade en digital hälsning till Svenska Basketbollförbundets evenemang ”Basketforum”.

Prins Daniel skickade en digital hälsning till Svenska Basketbollförbundets evenemang ”Basketforum”. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Basketforum anordnas vartannat år av Svenska Basketbollförbundet och har som syfte att ge en rapport av nuläget inom svensk basket. Årets Basketforum genomfördes digitalt.

Basketforum har tidigare främst varit till för förbundets röstberättigade medlemmar, men i år välkomnades alla som är intresserade av svensk basket.

I sin hälsning sade Prinsen bland annat:

Jag är en stolt beskyddare av Svensk Basket. Från min uppväxt i Ockelbo vet jag vad basketen kan betyda för ett samhälle och de som lever där.

H.K.H. Prins Daniel

År 2019 blev Prins Daniel beskyddare av Svenska basketbollförbundet. Prinsen besökte förbundets kansli på Södermalm i Stockholm i januari 2020 för att få en fördjupad presentation av verksamheten samt basketbollidrotten i Sverige.

Läs om Prins Daniels besök på Svenska basketbollförbundets kansli

Om Svenska basketbollförbundet

Svenska basketbollförbundet (SBBF), som grundades 1952, har till uppgift att främja och utveckla basketbollidrotten och göra den tillgänglig för alla i Sverige.

Förbundet skall stimulera elitverksamheten likväl som bredd-, skol- och ungdomsverksamhet samt verka för utbredningen av spontanbasket.