Kronprinsessan invigde Stockholm Art Week

Onsdagen den 21 april invigde Kronprinsessan Stockholm Art Week med ett digitalt tal.

Kronprinsessan inviger Stockholm Art Week.

Kronprinsessan inviger Stockholm Art Week. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Stockholm Art Week äger rum 21–25 april och inleds på FN:s globala dag för innovation och kreativitet där konstens betydelse för ett hållbart samhälle är i fokus i år.

Kronprinsessan invigde Stockholm Art Week genom ett digital tal. I sitt tal lyfte Kronprinsessan vikten av konst och kultur:

Art and culture (…) help us appreciate our differences – but also, to see how much there is that unites us, as humans, across time and space.

I hope that this day and the week ahead will inspire more young people to find their creative voice, to trust it – and to use it.

H.K.H. Kronprinsessan

Syftet med Stockholm Art Week är att lyfta fram Stockholm som en levande konststad och Sverige som en konstdestination.

Läs mer om Stockholm Art Week

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.

Till toppen