Prins Daniel i digital adeptträff

Onsdagen den 14 april deltog Prins Daniel i en digital träff för att möta nya adepter och mentorer i Prins Daniels Fellowships mentorprogram.

Digitalt möte med Prins Daniels Fellowships mentorprogram.

Digitalt möte med Prins Daniels Fellowships mentorprogram. Foto: Kungl. Hovstaterna

Prins Daniels Fellowships mentorprogram ger ett antal utvalda unga entreprenörer möjlighet till ett mentorskap med en handplockad mentor från svenskt och utländskt näringsliv. Under två år ses och hörs varje adept- och mentorpar individuellt och det arrangeras också en rad gemensamma aktiviteter.

Vid dagens möte fick årets nya adepter och mentorer möjlighet att ses digitalt för att få information om programmet, ställa frågor och lära känna varandra.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.