Kronprinsessparet i möte med organisationen Hello World

Tisdagen den 13 april deltog Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med organisationen Hello World, som får stöd av Kronprinsessparets stiftelse.

Digitalt möte med organisationen Hello World.

Digitalt möte med organisationen Hello World. Foto: Kungl. Hovstaterna

Hello World är en ideell förening som anordnar sommarläger och möten med barn och unga med syftet att uppmuntra och sprida intresse om naturvetenskap, teknik, innovation och konst med digitala verktyg.

Under det digitala mötet fick Kronprinsessparet möjlighet att samtala med representanter från ledningen och en ungdomsledare.

Om Hello World

Hello World grundades 2015, har i dag 13 000 medlemmar och målgruppen är barn och unga i åldrarna 8-18 år. Genom Hello World samverkar företag, högskolor och samhälle för att motverka digitalt utanförskap och för att öka mångfalden och säkra framtidens kompetensförsörjning.

Just nu bedriver organisationen projektet Hello World – On Tour. Genom projektet besöker ledare skolor, fritidsgårdar och andra organisationer med workshops med målet att inspirera fler grupper av barn och unga att upptäcka och utforska digitalt skapande. Projektet har beviljats medel av Kronprinsessparets stiftelse.

Läs mer om Hello World

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.