Prins Carl Philip invigde veteranutställning

Tisdagen den 30 mars invigde Prins Carl Philip den digitala utställningen ”Basker blå – på modigt allvar”. Invigningen hölls även den digitalt och Prinsen medverkade med ett förinspelat tal.

Prins Carl Philip medverkade med ett tal inspelat från Kungliga slottet.

Prins Carl Philip medverkade med ett tal inspelat från Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I utställningen berättar 16 veteraner om sina tankar och upplevelser från de fyra FN-missionerna i Suez, Kongo, Bosnien och Mali. Utställningen ger en inblick i veteranernas verklighet liksom de anhörigas.

I invigningstalet sade Prins Carl Philip bland annat:

Fram till i dag har drygt 100 000 svenska män och kvinnor, både militära och civila, deltagit i Sveriges internationella insatser. Och de har gjort det med ibland mycket stora personliga uppoffringar.

De har bidragit till att fler människor kunnat leva i trygghet. Att fler länder utvecklats i fredlig och demokratisk riktning.

Så, det finns verkligen all anledning att hylla dessa veteraner. Och att lyssna till vad de har att berätta.

H.K.H. Prins Carl Philip

Utställningen är skapad av Armémuseum i samarbete med bland annat Sveriges veteranförbund, som Prins Carl Philip är beskyddare av.

Se den digitala utställningen: Basker blå – på modigt allvar