Prins Julian Herbert Folke

Söndagen den 28 mars hölls konselj på Kungliga slottet med anledning av att H.K.H. Prinsessan Sofia har nedkommit med en son. Under konseljen informerade H.M. Konungen regeringen om att den nyfödde Prinsen ska heta Julian Herbert Folke och vara hertig av Halland.

Prins Julian fotograferad av sin far, Prins Carl Philip.

Prins Julian fotograferad av sin far, Prins Carl Philip. Foto: H.K.H. Prins Carl Philip

Med anledning av Prinsessan Sofias nedkomst hålls under söndagen ett antal ceremonier.

Vittnesbekräftelse

Under förmiddagen hölls en digital vittnesbekräftelse. Under ceremonin fick riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken och överhovmästarinnan via video möta den Kungl. Familjens nya medlem.

Konselj

Därefter höll Kungen en konselj under vilken regeringen informerades om Prinsens namn och hertigdöme.

Vid konseljen informerade H.M. Konungen regeringen om att barnet, som är på sjunde plats i tronföljden, ska heta Julian Herbert Folke, med tilltalsnamnet Julian.

Prins Julian förlänas hertigdömet Halland.

I enlighet med Konungens beslut av den 7 oktober 2019 om förändringar i det Kungl. Huset är Prins Julian medlem av den Kungl. Familjen. Prinsen kommer dock ej att ingå i det Kungl. Huset och är således ej kunglig höghet.

Med anledning av pandemin närvarade endast statsministern och ett mindre antal statsråd.

Kungen och statsministern i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Kungen och statsministern i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Te Deum

Under eftermiddagen hölls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, i Slottskyrkan med anledning av nedkomsten. I gudstjänsten deltog Kungen, Drottningen, Prins Carl Philip, Prins Alexander, Erik och Marie Hellqvist samt Lina Hellqvist.

Gudstjänsten inleddes med ”Deo dicamus gratias – Herre, vår Gud, vi tackar dig” av G A Homilius, samt psalm 380 ”Fader, du som livet tänder”.

Överhovpredikant Johan Dalman och Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, ledde gudstjänsten. Hovorganist Mary Ljungquist Hén spelade.

Under tacksägelsegudstjänsten läste överhovpredikanten och hovpastorn ur Psaltarens åttonde och nittonde psalm: ”Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den Högste.”

I gudstjänsten sjöngs också psalm 1 ”Gud, vår Gud, vi lovar dig" samt psalm 197 ”Den blida vår är inne”, som börjar med stroferna:

Den blida vår är inne och nytt blir jordens hopp. Ny fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp. Hur livligt solen strålar, hur majestätiskt mild! För dödliga hon målar odödlighetens bild!

Psalm 197

Te Deum avslutades med ”Rigaudon” av André Campra.

Kungaparet, Prins Carl Philip, Prins Alexander och Lina Hellqvist anländer till Te Deum i Slottskyrkan.

Kungaparet, Prins Carl Philip, Prins Alexander och Lina Hellqvist anländer till Te Deum i Slottskyrkan. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet, Prins Carl Philip och Prins Alexander vid söndagens tacksägelsegudstjänst i Slottskyrkan.

Kungaparet, Prins Carl Philip och Prins Alexander vid söndagens tacksägelsegudstjänst i Slottskyrkan. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Överhovpredikant Johan Dahlman och pastor i Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen ledde Te Deum.

Överhovpredikant Johan Dahlman och pastor i Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen ledde Te Deum. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna