Drottningen invigde konferens mot narkotika

Tisdagen den 23 mars invigde Drottningen konferensen Sverige mot narkotika med ett digitalt tal.

Drottningens tal spelades in på Drottningholm.

Drottningens tal spelades in på Drottningholm. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Den digitala konferensen arrangeras av bland andra Borås stad och riktar sig till personer som arbetar inom drog- och brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, representanter från frivilligrörelserna och intresserade från allmänheten.

I sitt inledningstal sade Drottningen bland annat:

Varje barn och ungdom har rätt till en trygg uppväxt utan missbruk. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

Barn och unga är sårbara. Därför är det så viktigt att vi påverkar dem positivt redan i unga år; att vi stärker deras självkänsla och framtidstro, liksom deras egen motståndskraft mot grupptryck och destruktiva beteenden. Lyckas vi med det är det en vinst för alla, för hela vårt samhälle.

H.M. Drottningen

Till toppen