Arbetsterapiforum inleddes med tal från Prins Daniel

Tisdagen den 16 mars inleddes Arbetsterapiforum 2021 med ett förinspelat digitalt tal från Prins Daniel.

Prins Daniels tal spelades in på Haga slott förra veckan.

Prins Daniels tal spelades in på Haga slott förra veckan. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Arbetsterapiforum är en mötesplats för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi. I år genomförs konferensen digitalt.

I Prinsens tal (som spelades in förra veckan, innan Prinsen insjuknade i covid-19) sade han bland annat:

Kära arbetsterapeuter,

Med er kompetens, kunnande och kreativitet bidrar ni till att fler barn klarar skolan.
Att fler vuxna kan leva ett självständigt liv.
Och att fler som drabbats av ohälsa kan komma tillbaka till en fungerande vardag, utifrån sina unika förutsättningar.

Kort sagt, ni gör en avgörande skillnad i väldigt många människors liv.

Det är en enastående viktig insats, både på individ- och på samhällsnivå.

H.K.H. Prins Daniel