Digitalt möte om pandemins effekter för läkemedelsföretag

Torsdagen den 25 februari höll Kungaparet och Kronprinsessparet ett videomöte med representanter från svensk läkemedelsindustri för att få information om hur covid-19-pandemin påverkar företagen.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte tillsammans med representanter från läkemedelsindustrin.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte tillsammans med representanter från läkemedelsindustrin. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under mötet informerades Kungaparet och Kronprinsessparet om läget i branschen och hur företagens forskningsverksamhet har påverkats av pandemin.

Representanter som deltog vid mötet

  • Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv
  • Malin Parkler, vd Pfizer Sverige
  • Leif Johansson, styrelseordförande Astra Zeneca
  • Gunilla Osswald, vid Bio arctic
  • Eva Adås, chef för Clinical Research Nordics, Janssen Sverige
  • Jakob Lindberg, forskningschef Oncopeptides

Mötet, som arrangerades av Svenskt näringsliv, var det fjärde i sitt slag där svenska företag informerar om hur de påverkats av pandemin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Till toppen