Prins Daniel vid konferens om hållbar utveckling

Torsdagen den 11 februari närvarade Prins Daniel vid den digitala konferensen Sustaintech venture day.

Prins Daniel höll ett digitalt tal från Haga slott.

Prins Daniel höll ett digitalt tal från Haga slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Sustaintech venture day är en konferens för hållbarhetsföretag med snabb försäljningstillväxt. Temat för dagen var ”Banbrytande teknologier – från megatrender till megaföretag”.

Prins Daniel öppnade dagen genom att hålla ett tal där han bland annat sa:

The green shift is happening – and not just in Stockholm, but all over the country: Right now, at a pilot plant in Luleå, green steel is becoming real. In the small town of Skellefteå, thousands of jobs are being created in a new battery factory powered by wind and water. And in Gothenburg, an entrepreneur is building a Swedish electric aviation industry.

These are just a few examples of how Swedish businesses are contributing to a more sustainable future.

H.K.H. Prins Daniel

Prinsen lyssnade därefter till ett antal föredrag om investeringstrender inom hållbara tekniska lösningar och grön energi.

Läs mer om Sustaintech venture day