Kronprinsessan gav företräde om klimatfrågor

Torsdagen den 4 februari gav Kronprinsessan ett digitalt företräde för Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare i internationella klimatfrågor.

Kronprinsessan ger digitalt företräde för Sveriges chefsförhandlare i internationella klimatfrågor.

Kronprinsessan ger digitalt företräde för Sveriges chefsförhandlare i internationella klimatfrågor. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerade Mattias Frumerie Kronprinsessan bland annat om status i det globala klimatarbetet, pandemins begränsande effekt på förhandlingarna och Sveriges och EU:s klimatdiplomati.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.

Till toppen