Kungaparet och Kronprinsessparet i möte om situationen efter Brexit

Torsdagen den 28 januari deltog Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med statsrådet Anna Hallberg och statsrådet Hans Dahlgren kring Europeiska unionen och dess relation till Storbritannien efter det brittiska utträdet ur EU.

Digitalt videomöte om EU och Brexit.

Digitalt videomöte om EU och Brexit. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under mötet redogjorde utrikeshandelsminister Anna Hallberg och EU-minister Hans Dahlgren om situationen efter Brexit, Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Statsråden beskrev hur EU-samarbetet påverkas internt av Brexit, hur svenska regeringen ser på avtalet, hur situationen gällande EU:s respektive Sveriges handel med Storbritannien ser ut på kort och lång sikt samt om EU:s handelsrelation till bland annat USA och Kina kommer att förändras i ljuset av Brexit.

Om Brexit

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen inleddes formellt genom den brittiska regeringens begäran om utträde den 29 mars 2017. Den 1 februari 2020 inleddes en övergångsperiod under vilken EU och Storbritannien förhandlade om ett handels- och samarbetsavtal.

Den 24 december 2020 kom EU och Storbritannien överens om villkoren för ett avtal som ger förutsättningar för ett långsiktigt och förutsägbart samarbete.

Utrikespolitiskt samarbete, yttre säkerhets- och försvarssamarbete omfattas inte av avtalet.

Efter Brexit omfattas Storbritannien inte längre av EU:s regelverk och deltar inte längre i den inre marknaden och EU:s tullunion.