Kronprinsessan vid seminarium om allemansrätten

Torsdagen den 28 januari deltog Kronprinsessan med en digital hälsning vid seminariet "Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten".

Kronprinsessan skickade en digital hälsning till Naturvårdsverkets och SLU Centrum för Naturväglednings seminarium om allemansrätten.

Kronprinsessan skickade en digital hälsning till Naturvårdsverkets och SLU Centrum för Naturväglednings seminarium om allemansrätten. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Seminariet, som vände sig till Sveriges naturvägledare, pedagoger, naturturistguider och andra som förmedlar kunskap kring allemansrätten, arrangerades av Naturvårdsverket tillsammans med SLU Centrum för Naturvägledning.

2021 är Friluftslivets år och bakgrunden till seminariet var den snabba utveckling som just nu präglar svenskt friluftsliv. Covid-19-pandemin har förändrat våra vanor och resemönster. Fler vill uppleva naturen och det finns ett ökat intresse för friluftsliv, natur och hälsa.

I sin hälsning sade Kronprinsessan bland annat:

Tack vare er får fler möjlighet att upptäcka och uppleva vår unika och rika natur.

Fler får upp ögonen för naturens sköra samspel. Och fler får bli del av den gemenskap som friluftslivet kan erbjuda.

Ja, vår svenska natur är verkligen en skatt. Och det som gör den extra speciell är att den är tillgänglig för alla, tack vare vår unika allemansrätt.

Den är något som vi i Sverige kan vara väldigt stolta över.

Men, precis som naturen själv, är allemansrätten något som vi måste värna genom att sprida kunskap och förståelse. För det som vi förstår, det är vi också mer rädda om.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

 • Västergötland 9 september, 2017
 • Västerbotten 6 oktober, 2017
 • Östergötland 26 oktober, 2017
 • Värmland 17 november, 2017
 • Blekinge 13 april, 2018
 • Närke 20 april, 2018
 • Lappland 25 april, 2018
 • Gotland 4 maj, 2018
 • Öland 9 maj, 2018
 • Bohuslän 24 maj, 2018
 • Småland 25 maj, 2018
 • Skåne 12 juni, 2018
 • Dalsland 31 augusti, 2018
 • Uppland 12 september, 2018
 • Ångermanland 3 oktober, 2018
 • Hälsingland 22 oktober, 2018
 • Norrbotten 20 mars 2019
 • Härjedalen 30 mars 2019
 • Halland 12 april 2019
 • Västmanland 26 april 2019
 • Jämtland 17 maj 2019
 • Södermanland 22 maj 2019
 • Medelpad 29 maj 2019
 • Gästrikland 7 juni 2019

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.