Kronprinsessan vid DUNC:s slutkonferens

Tisdagen den 26 januari närvarade Kronprinsessan vid EU-projektet DUNC:s digitala slutkonferens.

Kronprinsessan närvarade digitalt från Haga slott.

Kronprinsessan närvarade digitalt från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

DUNC – Development of UNESCO Natural and Cultural Assets – är ett EU-finansierat samarbetsprojekt där Karlskrona kommun varit sammanhållande. Under tre års tid har projektet arbetat med att öka engagemanget för en hållbar turism, samt stärka det lokala näringslivet, vid fyra världsarv runt södra Östersjön:

Kronprinsessan närvarade vid projektets digitala slutkonferens och sade i sin hälsning bland annat:

As an alumni ambassador for the Sustainable Development Goals, the future of the ocean, and the Baltic Sea in particular, is a topic very close to my heart. [...]

I believe the DUNC project is a great example of how we can come together, around the Baltic, to address the challenges we have in common. And I look very much forward to hearing more about the achievements that have been made over the past three years.

H.K.H. Kronprinsessan

Läs mer om EU-projektet DUNC

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.