Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör

Måndagen den 18 januari höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med generaldirektören i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson.

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i möte med Johan Carlson.

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i möte med Johan Carlson. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under mötet informerade generaldirektören bland annat om smittspridningsläget i landet samt myndighetens fortsatta arbete gällande pandemin.

Mötet var det tredje i ordningen mellan Kungafamiljen och generaldirektören under pandemin.

Om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.