Kungaparet vaccinerade mot covid-19

Fredagen den 15 januari tog DD.MM. Konungen och Drottningen emot en första dos vaccin mot covid-19.

Kungen vaccineras mot covid-19 på Stenhammars slott.

Kungen vaccineras mot covid-19 på Stenhammars slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vaccineringen, som genomförts på inrådan av Kungens livmedikus, ägde rum på Stenhammars slott där Kungaparet för närvarande residerar.

H.M. Konungen gör med anledning av vaccineringen följande uttalande:

Den stora vaccineringen mot covid-19 är nu i gång runtom i vårt land. Det är min förhoppning att alla som har möjlighet att vaccinera sig under dessa kommande månader väljer att göra det, så att vi tillsammans och så snart som möjligt kan komma igenom denna svåra tid.

H.M. Konungen

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.