Prins Daniel invigde Antidoping Sveriges verksamhet

Måndagen den 11 januari invigde Prins Daniel Antidoping Sveriges verksamhet.

Prins Daniel invigde under måndagen den nationella organisationen Antidoping Sverige.

Prins Daniel invigde under måndagen den nationella organisationen Antidoping Sverige. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Antidoping Sverige är en nybildad fristående organisation som från och med 2021 är Sveriges nationella antidopningorganisation. Tidigare låg ansvaret hos Riksidrottsförbundet (RF).

Prins Daniel invigde organisationens verksamhet med att bland annat säga:

Idrotten är till för alla. Där ska alla få möjlighet att delta och tävla, på lika villkor. Bryter man mot reglerna får man ta konsekvenserna – och de konsekvenserna ska också vara på lika villkor. Oavsett vem eller var man är.

Vi vill alla ha en ren, sjyst och rättvis idrott. Och ska vi nå dit måste vi ha ett effektivt antidopningsarbete överallt i världen. Den nya världsantidopningskoden är ytterligare ett steg på vägen mot det målet.

H.K.H. Prins Daniel

Antidoping Sverige

Antidoping Sverige ska försvara alla idrottsutövares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från SF, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar.

Antidoping Sverige leder, samordnar och utvecklar det nationella arbetet.