Kungen medverkade i Tillsammans mot cancer

Måndagen den 11 januari deltog Kungen med en digital hälsning vid Cancerfondens tv-sända gala Tillsammans mot cancer.

Kungen deltog under måndagskvällen med en digital hälsning vid Cancerfondens tv-sända gala Tillsammans mot cancer.

Kungen deltog under måndagskvällen med en digital hälsning vid Cancerfondens tv-sända gala Tillsammans mot cancer. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Kungen är sedan 1973 beskyddare av Cancerfonden, vars syfte är att bekämpa cancer genom att samla in pengar till cancerforskning samt att sprida kunskap. Vid årets gala, som sändes i TV4, samlades 259 miljoner kronor in.

I sin hälsning sade Kungen bland annat:

Under min tid har cancerforskningen tagit enorma steg framåt. Det är fantastiskt. Men det är också viktigt att vi inte nöjer oss: Forskningen måste fortsätta!

Så att fler liv kan räddas, och fler kan känna hopp om framtiden.

Där gör Cancerfonden och andra ideella organisationer en betydelsefull insats, tillsammans med alla er som arbetar inom cancerforskningen och sjukvården.

Till alla er: ett varmt tack!

H.M. Konungen

Cancerfonden

Cancerfonden är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning och har sedan 1951 bidragit med drygt 11 miljarder kronor till forskningsprojekt i Sverige. Varje år finansierar fonden cirka 500 forskningsprojekt.

Läs mer om Cancerfonden.