Kronprinsessparet i möte med Svenska institutet

Tisdagen den 1 december hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett uppföljande digitalt möte med företrädare för Svenska institutet (SI).

Kronprinsessan och Prins Daniel hade ett uppföljande digitalt möte med företrädare för Svenska institutet.

Kronprinsessan och Prins Daniel hade ett uppföljande digitalt möte med företrädare för Svenska institutet. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Under dagens möte gavs Kronprinsessparet en uppdatering om Sverigebilden utomlands samt om SI:s aktuella frågor med anledning av pandemin. Från SI medverkade generaldirektör Madeleine Sjöstedt samt tjänstemännen Sofia Bard och Emma Jansson.

Mötet var en uppföljning av det möte som ägde rum mellan Kronprinsessparet och SI i april.

Foto: Kungl. Hovstaterna

Foto: Kungl. Hovstaterna

Om Svenska institutet

Svenska institutet arbetar för att öka intresset och stärka förtroendet för Sverige utomlands. Ett av SI:s huvuduppdrag handlar också om att följa och analysera hur Sverige uppfattas utomlands. Inom ramen för uppdraget ingår vidare att undersöka Sverigebilden i olika delar av världen.