Kungen höll konselj med regeringen

Måndagen den 30 november hölls en informationskonselj, under Kungens ordförandeskap, med regeringen på Kungliga slottet. Med anledning av pandemin närvarade färre statsråd än brukligt och extra avstånd hölls mellan de närvarande.

Kungen höll i dag informationskonselj med delar av regeringen på Kungliga slottet.

Kungen höll i dag informationskonselj med delar av regeringen på Kungliga slottet. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sitt departement.

Dagens konselj hölls i Lovisa Ulrikas matsal för att kunna garantera extra avstånd mellan deltagarna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.