Kronprinsessparet i digitalt möte med Malmöpolisen

Torsdagen den 26 november hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett uppföljande möte med representanter från Polismyndigheten i Malmö.

Kronprinsessan och Prins Daniel hade i dag ett uppföljande möte med representanter från Polismyndigheten i Malmö.

Kronprinsessan och Prins Daniel hade i dag ett uppföljande möte med representanter från Polismyndigheten i Malmö. Foto: Kungl. Hovstaterna

Polismästare Stefan Sintéus och polismästare Mattias Sigfridsson, polisområdets chef respektive biträdande chef, inledde mötet med att berätta om den positiva utvecklingen i staden.

Malmöpolisens arbete för att bekämpa grova brott har resulterat i många fällande domar under året. Polisen ser nu en kraftigt nedåtgående trend gällande skjutningar och sprängningar i Malmö, enligt polischeferna.

Även ”Operation Rimfrost” diskuterades och det långsiktiga arbetet mot grova brott som tagit vid efter avslutad operation.

Kriminalinspektör Veronica Ek närvarade också under mötet och redogjorde för hur arbetet vid Malmöpolisens sektion för utredning av brott i nära relationer påverkats i och med pandemin.

Kronprinsessparets tidigare besök hos Malmöpolisen

Kronprinsessparets digitala möte var en uppföljning av det besök som de genomförde hos Malmöpolisen i november 2019. Prins Daniel gjorde redan i januari i år ett återbesök, under vilket han fick möjlighet att vid ett nattpass möta poliser i yttre tjänst.

I samband med Kronprinsessparets besök förra året presenterades projektet Sluta skjut. Under dagens möte fick Kronprinsessparet även en uppdaterad lägesbild från detta och andra projekt som Polisen driver tillsammans med kommunala aktörer.