Prins Daniel vid En Frisk Generations partnerträff

Måndagen den 23 november deltog Prins Daniel vid organisationen En Frisk Generations digitala partnerträff.

Prins Daniel i möte med En Frisk Generation.

Prins Daniel i möte med En Frisk Generation. Foto: Kungl. Hovstaterna

En Frisk Generation vill främja en mer jämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv gemenskap. Under mötet lyftes frågor kring de konsekvenser pandemin får på barns hälsa på lång sikt.

Likaså rapporterades det hur det nu ser ut för de många familjer som En Frisk Generation vanligtvis har aktiviteter tillsammans med och hur dessa familjer har haft möjlighet att ställa om.

Under mötet talade också författaren och skolpsykologen Reyhaneh Ahangaran på temat ”Hur mår våra barn?”. En Frisk Generations hälsokoordinator gav därefter en lägesbeskrivning kring organisationens arbete i stadsdelen Fisksätra i Nacka kommun.

Stiftelsen En Frisk Generation

Stiftelsen grundades utifrån idén att bra matvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. Eftersom grunden till den livslånga hälsan läggs redan i barndomen är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns motionsvanor. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra sig kommer att fortsätta med det även senare i livet.

En Frisk Generations uppdrag är att inspirera familjer till en aktiv livsstil för att förebygga fysisk och psykosocial ohälsa. Alla aktiviteter ska präglas av energi, glädje och engagemang. En Frisk Generation har ett varierat kostnadsfritt utbud av olika sporter och friluftsaktiviteter och har som mål att barn och vuxna ska hitta aktiviteter som de vill fortsätta med när de lämnar stiftelsen. Att i tidig ålder investera i barns hälsa är att investera i Sveriges framtid.

H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation.

Läs mer om En Frisk Generation