Kronprinsessan vid Unicef-webbinar

Fredagen den 20 november inledningstalade Kronprinsessan vid ett webbinar, arrangerat av Unicef, under vilket rapporten En framtid för världens barn? presenterades.

Kronprinsessan inledningstalade vid Unicef:s webbinar där rapporten ”En framtid för världens barn?” presenterades.

Kronprinsessan inledningstalade vid Unicef:s webbinar där rapporten ”En framtid för världens barn?” presenterades. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Rapporten,som är framtagen av Unicef och WHO i samarbete med tidskriften The Lancet, uppmärksammar hur de snabba, globala förändringarna som äger rum påverkar barns hälsa.

Rapporten lyfter bland annat att de framsteg som gjorts under de senaste tjugo åren har avstannat och att en vändning till det sämre hotar. Inget av världens länder lyckas för närvarande att ge barnen tillräckliga förutsättningar inom hälsa, miljö och framtid. Covid-19-pandemin har ytterligare försvårat situationen för många barn.

I sitt inledningstal sade Kronprinsessan:

Barn är barn oavsett i vilken del av världen de föds. De växer upp under samma himmel och de har alla rätt till ett tryggt och meningsfullt liv. Låt oss, som vuxna, ge dem de bästa möjliga förutsättningarna.

H.K.H. Kronprinsessan

Klimatförändringar, miljöförstöring och marknadsföring som får barn att konsumera skadliga produkter är exempel som alla barn hotas av. Samtidigt riskerar 250 miljoner barn under fem år i låg- och medelinkomstländer att hindras i sin utveckling på grund av fattigdom och brist på näring, enligt rapporten.

Webbinariet arrangerades av Karolinska institutet, Unicef Sverige, SIGHT och Svenska Läkaresällskapet.

Deltog gjorde beslutsfattare, forskare, näringsliv, ideell sektor samt barn- och ungdomsrepresentanter som diskuterade vilka åtgärder som behövs för att åstadkomma en hållbar förändring.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidasamt hos FN.

Till toppen