Kronprinsessan uppmärksammade Världsdiabetesdagen

Lördagen den 14 november ägde Världsdiabetesdagen rum. Kronprinsessan uppmärksammade dagen med att bära armbandet ”blå knuten”, till stöd för diabetesforskningen.

Kronprinsessan uppmärksammade Världsdiabetesdagen med att bära armbandet ”blå knuten”.

Kronprinsessan uppmärksammade Världsdiabetesdagen med att bära armbandet ”blå knuten”. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

I Sverige lever 8000 barn med typ 1-diabetes, och 900 barn insjuknar varje år.

Kronprinsessan är beskyddare av Barndiabetesfonden. Världsdiabetesdagen har uppmärksammats sedan 1991 och är sedan 2006 en officiell FN-dag.