Prins Daniel i digital adeptträff

Fredagen den 6 november deltog Prins Daniel i en digital adeptträff för adepter i Prins Daniels Fellowships mentorsprogram.

Prins Daniel deltog i digital adeptträff.

Prins Daniel deltog i digital adeptträff. Foto: Jakob Rudberg/IVA

Under träffen närvarade förutom adepterna även Lisa Lindström, grundare av företaget Doberman. Lindström, som är inspiratör i Prins Daniel Fellowships mentorskapsprogram, var inbjuden för att dela med sig av sin entreprenörsresa och ge sitt perspektiv på organisationsbyggande.

Under adeptträffarna ges adepterna också möjlighet att internt i gruppen dela med sig av en pågående utmaning för att därefter få inspel och feedback av övriga.

Aktiviteten är del av Prins Daniels Fellowships mentorskapsprogram för unga entreprenörer.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.

Till toppen