Kungen gav företräde för landshövding Peter Sandwall

Onsdagen den 28 oktober gav Kungen företräde för Kalmar läns nya landshövding Peter Sandwall.

Kungen tillsammans med Kalmar läns landshövding Peter Sandwall.

Kungen tillsammans med Kalmar läns landshövding Peter Sandwall. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Peter Sandwall är landshövding i Kalmar län sedan den 21 september 2020. Tidigare har Sandwall varit generaldirektör för Försvarsmakten och departementsråd i Finansdepartementet.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.