Kungen deltog vid WWF:s digitala höstmöte

Fredagen den 23 oktober närvarade Kungen vid Världsnaturfonden WWF:s digitala höstmöte.

Kungen tillsammans med Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Kungen tillsammans med Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Vid det digitala mötet samlades WWF:s förtroenderåd där Kungen är ordförande.

Mötet avslutades med en prisceremoni där utmärkelserna 2021 års Pandabok och Årets miljöhjälte i tre kategorier delades ut.

2021 års Pandabok

Utmärkelsen 2021 års Pandabok tilldelas Ola Jennersten för boken ”Naturlycka”. I boken beskriver författaren hur vi själva kan hjälpa den biologiska mångfalden hemma i trädgården.

Årets miljöhjältar

  • Organisationen Floraväktarna fick pris i kategorin biologisk mångfald för sitt uthålliga arbete i att sprida kunskap om hotade arter och växter.
  • Organisationen Våra barns klimat fick pris i kategorin klimat för sitt arbete med att vända frustration och oro i klimatfrågan till engagemang.
  • Fältbiologerna fick pris i kategorin Årets unga miljöhjälte för sitt arbete att få barn och ungdomar mellan 6-25 år att agera för en hållbar planet.
Frida Berry Eklund från Våra barns klimat, Sofia Lund från Floraväktarna och Tove Lönneborg från Fältbiologerna och författaren Ola Jennersten.

Frida Berry Eklund från Våra barns klimat, Sofia Lund från Floraväktarna och Tove Lönneborg från Fältbiologerna och författaren Ola Jennersten. Foto: WWF

Om WWF

WWF (World Wide Fund for Nature) är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. WWF är verksam i över 100 länder och med fler än fem miljoner supportrar runt om i världen.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.

Läs mer om Världsnaturfonden WWF

Till toppen