Kronprinsessan besökte Rekryteringsmyndigheten

Onsdagen den 21 oktober besökte Kronprinsessan Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i Karlstad.

Kronprinsessan besöker personalredovisare Hans Johanssons kontor på Rekryteringsmyndigheten. Johansson arbetar med krigsplaceringar, en del av myndighetens bemanningsstöd till Försvarsmakten och andra myndigheter, såsom kommuner och regioner, som krigsplacerar sin personal. Rekryteringsmyndigheten registerför hela Sveriges krigsorganisation – både den civila och den militära.

Kronprinsessan besöker personalredovisare Hans Johanssons kontor på Rekryteringsmyndigheten. Johansson arbetar med krigsplaceringar, en del av myndighetens bemanningsstöd till Försvarsmakten och andra myndigheter, såsom kommuner och regioner, som krigsplacerar sin personal. Rekryteringsmyndigheten registerför hela Sveriges krigsorganisation – både den civila och den militära. Foto: Carl Åström/Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Kronprinsessan välkomnades till myndigheten av generaldirektör Christina Malm, som inledde besöket med att ge en introduktion till Rekryteringsmyndighetens verksamhet.

Rekryteringsmyndigheten mönstrar, skriver in och kallar bland annat till grundutbildning med värnplikt. På uppdrag av Försvarsmakten testar och bedömer myndigheten också sökande till specialistofficersutbildning och reservofficersutbildningen. Likaså testar och bedömer man sökande till officersprogrammet på uppdrag av Försvarshögskolan. Ansökningar till polisutbildningen hanteras också av myndigheten.

Kronprinsessan fick därefter information om informationsuppdraget till de totalförsvarspliktiga, om pliktprocessen, om bemanningsstödet och om antagningsprocessen till polisutbildningen.

Under rundvandringen i myndighetens lokaler träffade Kronprinsessan flera av Rekryteringsmyndighetens medarbetare. Bland annat informerade tjänstemännen om arbetet med bemanningsstödet och it-verksamheten. Avslutningsvis besökte Kronprinsessan medarbetarna vid myndighetens kontaktcenter.

Nytt myndighetsnamn 2021

Regeringen har till riksdagen föreslagit att Rekryteringsmyndigheten byter namn till Plikt- och prövningsverket den 1 februari 2021, vilket är ett namn som mer relaterar till den myndighetsutövning som bedrivs i och med återaktiveringen av värnplikten.

Generaldirektör Christina Malm var Kronprinsessans värd under besöket på myndighetens kontor i Karlstad.

Generaldirektör Christina Malm var Kronprinsessans värd under besöket på myndighetens kontor i Karlstad. Foto: Carl Åström/Totalförsvarets rekryteringsmyndighet