Kungaparet och Kronprinsessparet i utrikeshandelsmöten

Tisdagen den 20 oktober gav Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel företräde för statsrådet Anna Hallberg. Därefter höll Kronprinsessparet ett sammanträde om svensk export med Business Sweden.

Kungaparet och Kronprinsessparet tillsammans med statsrådet Anna Hallberg.

Kungaparet och Kronprinsessparet tillsammans med statsrådet Anna Hallberg. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Under förmiddagens företräde informerade utrikeshandelsministern om aktuella frågor inom sina ansvarsområden med särskilt fokus på export- och investeringsstrategin ur ett nordiskt och globalt perspektiv.

Sammanträde med Business Sweden

Kronprinsessan och Prins Daniel höll under eftermiddagen ett sammanträde med representanter från Business Sweden för att få information om pandemins effekter på världsekonomin samt svensk export.

Verkställande direktör Ylva Berg samt Lena Sellgren och Charlotte Rylme informerade bland annat Kronprinsessparet om hur Business Sweden stöttar företag under pandemin, om goda framgångsexempel trots de utmaningar pandemin medför samt om effekterna på världsekonomin och svensk export.

Kronprinsessparet i möte med Business Sweden.

Kronprinsessparet i möte med Business Sweden. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.