Kungaparet deltog vid Global Child Forum Action Lab

Tisdagen den 20 oktober deltog Kungen och Drottningen vid ett digitalt möte med Global Child Forum.

Kungaparet deltog under tisdagseftermiddagen vid Global Child Forum Digital Action Lab.

Kungaparet deltog under tisdagseftermiddagen vid Global Child Forum Digital Action Lab. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Dagens möte var det andra av fyra digitala "Action Labs" som Global Child Forum arrangerar under hösten.

Temat för dagens diskussioner var hur kommande generationer har betydelse för den bredare sociala kontext inom vilken företagen verkar.

Drottningen öppnade forumet och sade i sitt tal bland annat:

This young generation has shown us that they are ready to make change happen – to raise their voices, engage in meaningful dialogue, and contribute with their energy and innovation. But they can't do it alone. We need to be their partners, making change happen.

You will also find the word “listening” in the Action Lab title – listening to the change-maker generation. But I'd like to suggest that we go beyond listening, to actually doing.

H.M. Drottningen

Global Child Forum

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter.