Kronprinsessan träffade organisationen Right to Play

Tisdagen den 13 oktober träffade Kronprinsessan deltagare från organisationen Right to Play.

Kronprinsessan tillsammans med deltagare från organisationen Right to Play.

Kronprinsessan tillsammans med deltagare från organisationen Right to Play. Foto: Jakob Good/Right To Play

I samarbete med kommuner, företag och idrottsföreningar stöttar och utbildar Right to Play Sverige ensamkommande och nyanlända ungdomar i åldern 16–24 år.

Under besöket, som ägde rum på Friends Arena i Solna, träffade Kronprinsessan fyra ungdomar som deltar i projektet. Ungdomarna berättade om sina personliga erfarenheter samt vilken betydelse Right To Play haft för dem.

Kronprinsessan fick även under besöket fördjupad kunskap om Right To Plays verksamhet.

Right to Play Sverige har under 2020, med stöd av Kronprinsessparets stiftelse, drivit ett projekt för flickor och unga kvinnor i utanförskap. Projektet syftar till att stärka egenmakt att driva förändring med mål att öka såväl delaktighet som antalet unga kvinnliga ledare i föreningslivet, idrottsrörelsen och på arbetsmarknaden.

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelsebelyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.