Kungaparet besökte Stockholms län

Måndagen den 12 oktober besökte Kungen och Drottningen verksamheter i Stockholms län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kungaparet i samtal med sjukvårdspersonal på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Kungaparet i samtal med sjukvårdspersonal på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Claudio Bresciani/TT

”Med anledning av covid-19-pandemin kommer vår familj att besöka landets 21 län för att uppmärksamma de goda insatser som görs i olika samhällssektorer.”

”I går besökte vi verksamheter i Stockholms län, där pandemin har påtagliga effekter på bland annat sjukvård, kultur och näringsliv.”

”Gårdagens möten påminde återigen om allvaret i den situation vi nu befinner oss i. Samtidigt imponerades vi av den professionalitet och kämpaglöd som finns hos alla de företag, organisationer och individer som på olika sätt arbetar för att möta de utmaningar som covid-19-pandemin ställt Stockholms län inför.”

Värdar under besöket i länet var landshövding Sven-Erik Österberg och fru Ann-Marie Österberg.

Karolinska institutet

Kungaparet inledde dagen med att besöka Karolinska institutet (KI) i Solna. På KI gavs en presentation av den forskning som bedrivs med koppling till corona-viruset i syfte att ta fram vaccin och utveckla behandlingsmetoder. Kungaparet fick också en orientering gällande hur ensamhet och social distansering påverkar folkhälsan.

Karolinska universitetssjukhuset

På Karolinska universitetssjukhuset besökte Kungaparet Region Stockholm Command Centre. Centret skapades i mars med uppdrag att koordinera inköp och distribution av skyddsutrustning till akutsjukhusen, primärvården och kommunerna under covid-19-pandemin.

På sjukhuset fick Kungen och Drottningen möjlighet att samtala med sjukvårdspersonal som vårdat patienter med covid-19.

Kungaparet på Region Stockholm Command Centre.

Kungaparet på Region Stockholm Command Centre. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Försvarshögskolan

Senare på förmiddagen besökte Kungaparet Försvarshögskolan för att där få information om det expertstöd högskolan lämnat till Regeringskansliet i samband med pandemin. På Försvarshögskolan presenterades även arbetet med att ta fram strategier för att förebygga så kallade "smygande kriser", såsom pandemier.

På Försvarshögskolan fick Kungaparet information om hur expertis från högskolan stöttat Regeringskansliet under pandemin.

På Försvarshögskolan fick Kungaparet information om hur expertis från högskolan stöttat Regeringskansliet under pandemin. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Hasselbacken

På Hasselbacken fick Kungaparet information om Stockholms stads samlade arbete med anledning av pandemin, med särskilt fokus på skola och äldreomsorg. Därefter gavs en dragning kring hur näringslivet i länet har påverkats under pandemin. Pandemins effekter på resandet och besöksnäringen diskuterades också.

Björn Ulvaeus informerade Kungaparet om läget för besöksnäringen på Kungl. Djurgården.

Björn Ulvaeus informerade Kungaparet om läget för besöksnäringen på Kungl. Djurgården. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Skansen

Avslutningsvis besökte Kungen och Drottningen Skansen. På Skansen fick Kungaparet information om hur museet samt det närliggande Vasamuseet har drabbats under den pågående pandemin.

I samband med besöket på Skansen fick Kungaparet bekanta sig med Baltic Sea Centre.

I samband med besöket på Skansen fick Kungaparet bekanta sig med Baltic Sea Centre. Foto: Henrik Montgomery/TT