Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue

Måndagen den 5 oktober och tisdagen den 6 oktober deltog Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue.

Kronprinsessan deltog under måndagen och tisdagen vid 2020 Virtual Keystone Dialogue.

Kronprinsessan deltog under måndagen och tisdagen vid 2020 Virtual Keystone Dialogue. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, samt experter och forskare inom området deltog vid mötet.

Under måndagen inleddes mötet med att ordförande Shigeru Ito hälsade välkomna och därefter talade Kronprinsessan.

I sitt tal lyfte Kronprinsessan vikten av SeaBOS och samarbetet mellan fiskeföretagen för att nå ett hållbart fiske:

Ladies and gentlemen, leaders of the global seafood industry:
You are used to working towards clear and ambitious goals.
You know the power of honouring your commitments.
And you are not afraid to exercise leadership.

I am convinced that if anyone can achieve a global transformation towards sustainable seafood production and a healthy ocean, you are the group to do it.

And if you do that – if you show the world that this can really be done – I know that others are going to follow.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan i videomöte från Haga slott under måndagen.

Kronprinsessan i videomöte från Haga slott under måndagen. Foto: Kungl. Hovstaterna

SeaBOS syftar till att få världens fiskeindustri att arbeta på ett mer hållbart sätt. Vid 2020 Virtual Keystone Dialogue diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), hur företagen kan arbeta för att minska plast i haven, klimatförändringar, antibiotikaanvändning samt arbetet vidare inom SeaBOS.

Vid mötet enades aktörerna om tidsatta mål för de olika områdena som diskuterats.

Som avslutning av 2020 Virtual Keystone Dialogue summerade Kronprinsessan mötet samt sade:

By committing to ambitious and time-set goals, you have shown that SeaBOS is not just a place for nice talks, good intentions and pleasant company.

No: SeaBOS is a gathering of responsible and action oriented role models, ready to be bold and to act for the benefit of themselves and the ocean they depend on. The ocean we all depend on.

H.K.H. Kronprinsessan

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialogue. Keystone Dialouge är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

När Kronprinsessan besökte Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Keystone Dialogue 2 hölls i Stockholm 2017, Keystone Dialogue 3 hölls i Karuizawa, Japan, 2018, Keystone Dialogue 4 hölls i Phuket, Thailand 2019, och Virtual Keystone Dialogues ägde rum 2020 och 2021.

Arbetsmöten har ägt rum i Bergen, Norge, 2019, samt digitala arbetsmöten 2020 och 2021.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.

Till toppen