Drottningen i digitalt möte med Svenskt Demenscentrum

Torsdagen den 1 oktober deltog Drottningen i ett digitalt möte med Svenskt Demenscentrum och statsrådet Lena Hallengren.

Drottningen i videosamtal med Svenskt Demenscentrum.

Drottningen i videosamtal med Svenskt Demenscentrum. Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Vid det digitala mötet diskuterades bland annat hur pandemin drabbar patienter inom demensvården och vad Svenskt Demenscentrum ser för utmaningar framöver.

Medverkade gjorde också statsrådet Lena Hallengren.

H.M. Drottningen

Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum