Kungen höll ordinarie ordenskapitel

Måndagen den 28 september hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungliga slottet. Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Kungen, Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare, leder årets ordinarie ordenskapitel i Prins Bertils våning på Kungliga slottet.

Kungen, Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare, leder årets ordinarie ordenskapitel i Prins Bertils våning på Kungliga slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Under sammanträdet föredrogs vilka nya riddare och ledamöter som utnämnts inom Serafimerorden. Vid mötet redovisades också antalet avlidna innehavare av de fyra svenska riddarordnarna (tilldelade före 1975).

Enligt ett riksdagsbeslut 1974 kan svenska ordnar endast tilldelas utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Under mötet redovisades även ordenskapitlets ekonomi för föregående år och ansvarsfrihet beviljades.

Under mötet närvarade nye ledamoten, Utrikesdepartementets nya protokollchef Maria Christina Lundqvist, som den 9 september av H.M. Konungen utnämndes till ledamot av ordenskapitlet.

Ordenskapitlet i sammanträde.

Ordenskapitlet i sammanträde. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Nya sköldar presenterades

Avslutningsvis redogjorde ordenskapitlets kungl. vapenmålare Leif Ericsson för nyuppmålade vapensköldar för serafimerriddare och -ledamöter. Skölden för Republiken Koreas President Jae-in Moon, som utnämndes i samband med statsbesöket år 2019, presenterades. En uppmålning av en äldre sköld, H.K.H. storfursttronföljaren Alexej av Ryssland, utnämnd 1909, död 1918, presenterades också för Kungen.

Under ordenskapitlet presenterades nyuppmålade vapensköldar.

Under ordenskapitlet presenterades nyuppmålade vapensköldar. Foto: Kungl. Maj:ts Orden