Drottningen deltog vid digitalt högnivåmöte

Onsdagen den 23 september deltog Drottningen vid FN:s digitala högnivåmöte Digital cooperation: Action today for future generations.

Drottningen deltog vid digitalt högnivåmöte.

Drottningen deltog vid digitalt högnivåmöte. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Drottningen deltog under onsdagskvällen vid FN:s digitala högnivåmöte Digital cooperation: Action today for future generations, vilket var en del av FN:s generalförsamlings 75:e session.

Vid högnivåmötet diskuterades barns säkerhet online och åtgärder för att säkra den digitala närvaron för barn och unga.

Drottningen var en av huvudtalarna och i sitt tal sade Drottningen bland annat:

Ladies and gentlemen, it isn’t easy for a Queen to speak about sexually abused children. I have been doing it for the last two decades. I have to admit that I, too, often feel pessimistic about the prospects of progress. And yet, because of my grandchildren and yours, I know I have to continue.

H.M. Drottningen