Kungen gav företräde för talmannen

Onsdagen den 16 september gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde.

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.