Kungen gav företräde för landshövding Brittis Benzler

Onsdagen den 16 september gav Kungen företräde för Hallands landshövding Brittis Benzler i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Kungen gav företräde för landshövding Brittis Benzler.

Kungen gav företräde för landshövding Brittis Benzler. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Brittis Benzler är landshövding i Hallands län sedan den 1 juni 2020. Tidigare har Brittis Benzler varit regionråd på Gotland.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.