Prins Daniel vid Prins Daniels Entreprenörsdag

Måndagen den 14 september deltog Prins Daniel i Prins Daniels Digitala Entreprenörsdag - ett digitalt forum som samlade unga entreprenörer från hela Sverige. Forumet arrangerades av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Prins Daniels Fellowship.

Prins Daniel och Anna Omstedt under Prins Daniels Entreprenörsdag.

Prins Daniel och Anna Omstedt under Prins Daniels Entreprenörsdag. Foto: Eric Cronberg/IVA

Vid årets entreprenörsdag deltog nominerade unga entreprenörer, adepter & mentorer i Prins Daniels Fellowships mentorskapsprogram, samt Prins Daniels Fellowships inspiratörer, sponsorer och samarbetspartners.

I sitt inledningstal tog Prinsen upp den pågående covid-19-pandemin och hur den har påverkat svenska företag:

Jag vet att det är många som har det riktigt tufft just nu. Men trots det måste jag bara säga att jag är så oerhört imponerad av den kraft som svenska företag och företagare ändå har visat under den här krisen. Det finns en beredskap att ställa om, och en vilja att bidra, som är djupt respektingivande.

H.K.H. Prins Daniel

Moderator för dagen var Anna Omstedt och talade gjorde bland andra Stina Ehrensvärd (Yubico), Peter Carlsson (Northvolt) och Elin Kling (Totêm). I inledningen av dagen förde även Prins Daniel ett samtal med Daniel Ek, grundare av Spotify.

Som avslutning på Prins Daniels digitala entreprenörsdag fördes rundabordssamtal mellan entreprenörer, inspiratörer och mentorer.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.