Drottningen tog emot Fjärilspriset

Måndagen den 31 augusti närvarade Drottningen digitalt vid Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors (KSAN) årsmöte 2020. I samband med årsmötet tog Drottningen emot KSAN:s ”Fjärilspris”.

Drottningen deltog i dag digitalt vid Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors (KSAN) årsmöte. I ett halsband bar Drottningen "Fjärilspriset".

Drottningen deltog i dag digitalt vid Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors (KSAN) årsmöte. I ett halsband bar Drottningen "Fjärilspriset". Foto: Kungl. Hovstaterna

Under det digitala årsmötet, som samlade representanter från bland annat kvinnoförbund, kvinnojoursrörelsen, läkarkåren med flera, höll Drottningen ett tal i vilket hon bland annat sade:

Dagens ungdomar möter stora utmaningar. Den psykiska ohälsan ökar. Droger och alkohol kan bli en farlig tröst. Poliser rapporterar också om att droganvändningen bland våra unga ökar under corona-pandemin. Detta är rapporter som vi måste ta på stort allvar.

Att arbeta med dessa frågor kräver tid, tålamod, och kanske framför allt: samarbete. Därför känns det särskilt fint att få ta emot detta pris från en organisation som arbetar så brett och långsiktigt som ni gör.

H.M. Drottningen

Fjärilspriset

I samband med det digitala årsmötet tog Drottningen emot "Fjärilspriset 2020".

Motiveringen, som lästes upp av ordförande Lena Josefsson, löd:

"Årets Fjärilspris tilldelas H.M. Drottning Silvia för hennes mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt. Drottningens engagemang för utnyttjade barn är nydanande och har gett frågorna en ökad uppmärksamhet.

H.M. Drottning Silvia har genom sitt intresse för missbruksfrågor lyft beroende­problematiken såväl nationellt såsom internationellt.

Tack vare Drottningens kunskap och insatser för att påverka attityder har nya möjligheter att förbättra folkhälsan öppnats. Drottningen förblir inspirationskälla och stöd till flickor och kvinnor i alla åldrar, med olika sociala bakgrund. H.M. Drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus."

Drottningen bar priset, ett halsband med ett fjärilssmycke, under årsmötet.

Kvinno­organisationernas samarbets­råd i alkohol- och narkotika­frågor (KSAN)

KSAN är ett samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.

KSAN har 39 medlemsorganisationer och samlar sammanlagt ca 320 000 kvinnor.

Läs mer på KSAN:s hemsida