Hertigen av Dalarna invigde dopgåva

Torsdagen den 27 augusti besökte Prins Gabriel, hertig av Dalarna, Säterdalens naturreservat för att inviga sin dopgåva. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia närvarade också under besöket.

Prins Gabriel invigde Prins Gabriels rastplats i Säterdalens naturreservat i Säter.

Prins Gabriel invigde Prins Gabriels rastplats i Säterdalens naturreservat i Säter. Foto: Kajsa Kilström/Länsstyrelsen i Dalarnas län

I samband med sitt dop mottog Prins Gabriel, hertig av Dalarna, en dopgåva från dalfolket.

Gåvan bestod av Prins Gabriels rastplats i Säterdalens naturreservat samt Prins Gabriels skidspår för barn i Koppångens naturreservat i Orsa.

I sällskap av Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia, Dalarnas landshövding Ylva Thörn, Säters kommunalråd Mats Nilsson och kommundirektör Marita Skog invigde Hertigen av Dalarna i går rastplatsen.

På grund av rådande pandemi genomfördes invigningen i ett mindre sällskap.

Prins Gabriel tillsammans med Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia, landshövding Ylva Thörn, kommunalråd Mats Nilsson och kommundirektör Marita Skog.

Prins Gabriel tillsammans med Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia, landshövding Ylva Thörn, kommunalråd Mats Nilsson och kommundirektör Marita Skog. Foto: Kajsa Kilström/Länsstyrelsen i Dalarnas län

Tillgänglighetsanpassad led

Leden som leder fram till rastplatsen är tillgänglighetsanpassad. Längs leden finns en fågelby med färgglada fågelholkar. Prins Gabriel målade under besöket en holk tillsammans med sina föräldrar.

Prins Gabriel tillsammans med Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia.

Prins Gabriel tillsammans med Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia. Kajsa Kilström/Länsstyrelsen i Dalarnas län

Prins Gabriel tillsammans med Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia.

Foto: Kajsa Kilström/Länsstyrelsen i Dalarnas län

Rastplatsen är öppen för besök

Prins Gabriels rastplats, och i vinter även Prins Gabriels skidspår, är nu öppna för alla att besöka.

Läs mer på Länsstyrelsens i Dalarna hemsida