Kronprinsessparet besökte Länssjukhuset i Kalmar

Fredagen den 10 juli besökte Kronprinsessparet Länssjukhuset i Kalmar med anledning av covid-19-pandemin.

Kronprinsessparet tillsammans med medarbetare på Länssjukhuset i Kalmar.

Kronprinsessparet tillsammans med medarbetare på Länssjukhuset i Kalmar. Foto: Kungl. Hovstaterna

Vid besöket träffade Kronprinsessparet några av sjukhusets medarbetare som på olika sätt arbetar med covid-19. Kronprinsessparet fick möjlighet att tala med de som arbetar i den direkta vården på infektionskliniken och IVA, samt medarbetare inom diagnostik på mikrobiologen och logistik vid regionservice.

Med besöket ville Kronprinsessparet sätta ljus på, samt visa sin uppskattning och stöd för, sjukvården.

Kronprinsessparet i samtal med medarbetare på Länssjukhuset i Kalmar.

Kronprinsessparet i samtal med medarbetare på Länssjukhuset i Kalmar. Foto: Kungl. Hovstaterna

Samtalet ägde rum på Länssjukhusets innergård.

Kronprinsessparet tillsammans med medarbetare på Länssjukhuset i Kalmar.

Kronprinsessparet tillsammans med medarbetare på Länssjukhuset i Kalmar. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.