Kungen i digitalt möte med Folkhälso­myndighetens general­direktör

Torsdagen den 25 juni höll Kungen ett digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Kungen blev informerad om läget för covid-19-pandemin av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Kungen blev informerad om läget för covid-19-pandemin av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Vid mötet informerades Kungen om Folkhälsomyndighetens fortsatta arbete gällande utvecklingen av covid-19-pandemin i Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetenär en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.