Drottningen talade vid lansering av riktlinjer för skydd av barn online

Onsdagen den 24 juni talade Drottningen vid en videokonferens i samband med lanseringen av FN:s internationella teleunion ITU:s riktlinjer för skydd av barn online.

Drottningen inledningstalade vid FN:s teleunions videokonferens om skydd av barn online.

Drottningen inledningstalade vid FN:s teleunions videokonferens om skydd av barn online. Foto: ITU

Internationella telekommunikationsunionens riktlinjer 2020 Child online Protection Guidelines är en uppsättning rekommendationer för barn, föräldrar och lärare, företag, och beslutsfattare om hur man kan bidra till utvecklingen av en säker och stärkande online-miljö för barn och ungdomar.

Drottningen höll ett inledningstal vid konferensen där hon bland annat sa:

Dagens lansering av ITU:s nya riktlinjer för skydd av barn online markerar en viktig milstolpe i våra internationella ansträngningar för att få slut på våld mot barn.

Det gläder mig att se hur flera FN-organ och många globala icke-statliga organisationer, inklusive min stiftelse Childhood, samlats för att utveckla dessa nya viktiga riktlinjer som kommer att vara till stor hjälp vid utvecklingen av åtgärder för att skydda barn online.

H.M. Drottningen

Konferensen om ITU:s riktlinjer för skydd av barn online genomfördes som ett videomöte.

Konferensen om ITU:s riktlinjer för skydd av barn online genomfördes som ett videomöte.

– De nya riktlinjerna är utformade för att fungera som en plan som kan anpassas och användas av olika länder och intressenter på ett sätt som är förenligt med nationella och lokala sedvänjor och lagar, sa Doreen Bogdan-Martin, chef för ITU: s telekommunikationsutvecklingsbyrå vid konferensen.

Riktlinjerna för 2020 består av fyra delar som är skräddarsydda för målgrupperna barn, föräldrar och lärare, företagen samt beslutsfattare.

Internationella teleunionen, ITU

ITU har som syfte att öka det internationella samarbetet kring all slags telekommunikation och främja utvecklingen av teknisk utrustning för dessa.

Läs mer om Internationella teleunionen, ITU

FN:s generalsekreterares särskilda representant för våld mot barn

FN:s generalsekreterares särskilda representant för våld mot barn Marta Santos Pais är en global oberoende förespråkare som främjar förebyggande och avskaffande av alla former av våld mot barn.

Läs mer om Marta Santos Pais