Världsmiljödagen uppmärk­­sammas av Kronprinsessan och Prins Carl Philip

Fredagen den 5 juni är det Världsmiljödagen. Inför dagen besökte Kronprinsessan och Prins Carl Philip Norra Djurgården i Stockholm.

Kronprinsessan och Prins Carl Philip besökte Norra Djurgården tillsammans med chefen för Kungl. Djurgårdens förvaltning, slottsfogde Magnus Andersson.

Kronprinsessan och Prins Carl Philip besökte Norra Djurgården tillsammans med chefen för Kungl. Djurgårdens förvaltning, slottsfogde Magnus Andersson. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Årets tema är biologiskt mångfald och inför Världsmiljödagen besökte Kronprinsessan och Prins Carl Philip Norra Djurgården. Vid besöket informerade Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) om det rika djurliv som finns på Djurgården.

KDF berättade även om deras roll i att vårda och bevara de unika naturområdena och den biologiska mångfald som finns på Norra Djurgården.

Världsnaturdagen instiftades av FN 1974.

Kronprinsessan och Prins Carl Philip har ett djupt engagemang för miljön. Kronprinsessan ingår i alumnigruppen för FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Prins Carl Philip är en av IUCN:s Patron of Nature.

Kronprinsessan i samtal med Kungl. Djurgårdens personal.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Till toppen