Kronprinsessparet höll digitalt möte med Vinnova

Torsdagen den 28 maj höll Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med representanter från innovationsmyndigheten Verket för innovationssystem (Vinnova).

Kronprinsessparet i videosamtal med företrädare från Vinnova.

Kronprinsessparet i videosamtal med företrädare från Vinnova. Foto: Vinnova

Under mötet fick Kronprinsessparet information om hur Vinnova arbetar under covid-19-pandemin och hur Sveriges innovationskraft ser ut.

Generaldirektör Darja Isaksson informerade också kring vilka satsningar myndigheten hittills gjort under pandemin samt hur satsningar som sker nu kan skapa förutsättningar för en hållbar omställning.

Kronprinsessparet under samtalet med Vinnova.

Foto: Kungl. Hovstaterna

Om Verket för innovationssystem

  • Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.
  • På Vinnova arbetar drygt 200 medarbetare och har huvudkontor i Stockholm, med filialer i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv.
  • Vinnova stimulerar samarbeten där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra.
  • Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

Läs mer om Vinnova

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.