Prins Carl Philip tjänstgör vid Försvarsmaktens högkvarter

Sedan mitten av maj tjänstgör Prins Carl Philip, som är reservofficer med majors grad, vid Försvarsmaktens högkvarter.

Prins Carl Philip tjänstgör vid Försvarsmaktens högkvarter.

Prins Carl Philip tjänstgör vid Försvarsmaktens högkvarter. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

Prinsen är placerad vid insatsledningens operativa ledningscentral, som leder och samordnar operativ verksamhet och insatser för samtliga stridskrafter. Från ledningscentralen leder och samordnar man också Försvarsmaktens stöd till samhället med anledning av covid-19-pandemin.

Tjänstgöringen sker på Prinsens initiativ. Prinsen ställde sig till Försvarsmaktens förfogande efter det besök vid insatsledningen som Prinsen, på Kungens uppdrag, genomförde tidigare under våren.