Prins Daniel närvarade vid digitalt SM i Ung Företagsamhet

Tisdagen den 19 maj närvarade Prins Daniel digitalt vid SM i Ung Företagsamhet samt delade ut Svenska Dagbladets pris Årets affärsbragd.

Prins Daniel närvarade i Ung Företagsamhets digitala SM i UF-företagande.

Prins Daniel närvarade i Ung Företagsamhets digitala SM i UF-företagande. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

SM i UF-företagandeäger i vanliga fall rum på Stockholmsmässan. Där samlas vinnarna från Ung Företagsamhets 24 regioner för att tävla om SM-titeln. Med anledning av covid-19-pandemin arrangerades mästerskapet digitalt i år istället.

Prins Daniel närvarade vid den digitala invigningen av SM i UF–företagande och gav inledningstalet till de unga företagarna. I sitt tal sade Prinsen bland annat:

Jag hoppas och tror att när vi kommer ur den här svåra tiden så kommer vi göra det med en stark framtidstro – och en ny uppskattning för våra företag och vad de bidrar med. Och det är ingen dålig start för unga företagare som er.

H.K.H. Prins Daniel

Under ceremonin delade Prinsen också ut Svenska Dagbladets pris SvD Affärsbragd som i år gick till Erik Gatenholm, grundare av bioteknikföretaget Cellink.

Prins Daniel brukar besöka SM i UF–företagande och är ledamot i Ung Företagsamhets nationella styrelse.